Még több fi­gyel­met szen­tel a kor­mány a csa­lá­dok­nak

Az Orbán Vik­tor kor­mányfő által em­lí­tett de­mo­gráfiai fó­ku­szú kor­mány­zás a nem­zet­nek és a csa­lá­dok­nak ked­vező in­téz­ke­dé­se­ket je­lent – erről be­szélt Ko­vács Zol­tán kor­mány­szó­vivő szerda reg­gel a TV2 Mokka című mű­so­rá­ban.